T: +45 61 33 80 80 E: charlotte@crossfieldsinstitute.com

  • Dansk
  • English
Om Os | Kontakt    

Steinerpædagogikum

En certificeret efteruddannelse på masterniveau

Steinerpædagogikum henvender sig til:

  • Lærere, der underviser på Steiner-HF og skal have pædagogikum
  • Lærere, der underviser i steinerskolernes overskoler/videregående trin samt 6.-10. klassetrin
  • Gymnasie- og folkeskolelærere, der ønsker at udvikle en moderne undervisnings- og evalueringspraksis
  • Andre, der har interesse i at vide mere om steinerpædagogik.

Uddannelsen er meritgivende til den afsluttende eksamen på teoretisk pædagogikum på Syddansk Universitet.

På uddannelsen er der fokus på steinerpædagogik, almendidaktik og grundlæggende antroposofiske principper. Derudover indeholder uddannelsen også emner, der komplimenterer det traditionelle pædagogikum i Danmark og tilsvarende professionelle uddannelser i andre europæiske lande.

Steinerpædagogikum har fokus på at styrke udviklingen af integrative tilgange til undervisning, læring og evaluering samt nye samarbejdsformer på skoler og andre læreanstalter. Undervisningen er derfor baseret på metoder fra aktionsforskning (Collaborative Action Research, CAR).

I forløbet indgår også en dybere undersøgelse af Rudolf Steiners undervisningsprincipper og den filosofi og udviklingspsykologi, der ligger til grund for steinerpædagogikken. De studerende introduceres til praktiske redskaber og teoretiske modeller. Disse kan forny og udvikle de studerendes pædagogiske praksis. Uddannelsen forbereder desuden lærere til at arbejde med den internationale ACTS metode (Acknowledging Creative Thinking Skills), der er rettet mod undervisning af 14-19 årige på grundskole og gymnasiale ungdomsuddannelser.

Uddannelsens moduler

1. Almendidaktik og integreret undervisning

I dette modul lærer de studerende moderne tilgange til undervisning og læring, herunder tværfaglighed, integreret læring samt spørgsmåls- og dialogbaseret læring. De studerende vil også udforske metoder i klasseledelse og nye veje til kollegialt samarbejde, der kan anvendes inden for enhver undervisningsinstitution.

2. Steinerpædagogisk filosofi og praksis

I dette modul får de studerende et grundlæggende kendskab til Steiners filosofi og udviklingspsykologi. Modulet omfatter også teori og praksis inden for Steinerpædagogik med særligt fokus på undervisning af de 14-19 årige, samt hvordan man kan gentænke og udvikle sin undervisningspraksis med afsæt i steinerpædagogiske principper, fænomenologisk metode og komparativ erkendelsesteori.

3. Helhedsevaluering

I dette modul tilegner de studerende sig konkrete færdigheder inden for holistisk evaluering af elevarbejder. De studerende vil desuden udforske tværfaglighed, ikke-formel læring samt hvordan man arbejder med elevernes kreative tænkefærdigheder.

4. Forskningsmetoder og studieteknik

I dette modul lærer de studerende at researche undervisningsrelaterede problemstillinger ved hjælp af kollaborative undersøgelsesmetoder, samt journalføring, projektplanlægning og akademisk skrivning.

Bemærk: Der kan forekomme justeringer og ændringer i forhold til ovenstående.

Flere vigtige informationer om uddannelsen

Hvor lang tid varer uddannelsen?

Uddannelsens forløb er et 18 måneders deltidsstudie kombineret med relevant arbejde eller praktik. Der er tre internatophold af fem dages varighed og fire kursusgange af to dages varighed. Desuden vil der være fem sessioner i form af fjernundervisning via Crossfields Institute Virtual Learning Environment.

Certificering

Uddannelsen er certificeret af Crossfields Institute i samarbejde med Alanus Universitet, Institut for Filosofi og Æstetik (i Tyskland) og er meritgivende til den afsluttende eksamen på Teoretisk pædagogikum på Syddansk Universitet.

Omfang og ECTS

Uddannelsen består af ca. 200 vejledte undervisningstimer og ca. 300 timers individuelt studie. Hver studerende får tildelt en personlig mentor, der støtter og vejleder den studerende gennem hele uddannelsen. Ved uddannelsens afslutning vil alle dimittender få tildelt 20 ECTS point.

Uddannelsens tilrettelæggere

Uddannelsen er tilrettelagt af Crossfields Institute med fagspecifik ekspertise stillet til rådighed af praktiserende lærere samt de professionelle sammenslutninger af steinerskoler i Danmark, Storbritannien, Norge og Finland.

Adgangskrav/Optagelseskrav:

Bacheloruddannelse eller tilsvarende niveau. Da uddannelsen er international og dele af undervisningen såvel som pensum er på engelsk, forudsættes et godt niveau af engelsk mundtligt såvel som skriftligt (svarende til IELTS 6).

Studieafgift

Studieafgiften for hele uddannelsen er 48.000 kr. per studerende.

Studieafgiften omfatter betaling for deltagelse i undervisningen inkl. vejledning og mentor samt opgavebedømmelser under hele uddannelsen. Herudover må der påregnes omkostninger til transport, indkvartering og mad.

Betalingen falder i tre rater af 16.000 kr.:

1. rate (Forudbetaling): 1. december 2018 (for 1. semester)

2. rate: 1. august 2019 (for 2. semester)

3. rate: 1. januar 2020 (for 3. semester)

Studiestart

Studiestart for næste hold er 18. januar 2019 på Emerson College.

2019

Internat 1: 18.-22. januar 2019,Emerson College i East Sussex, England

Seminar 1: 4.-5. marts 2019, København

Internat 2: 5.-9. juli 2019, København eller Finland

Seminar 2: 7.-8. oktober 2019, København

2020

Seminar 3: 8.-9. januar 2020, København

Seminar 4: 2.-3. marts 2020, København

Internat 3: 2.-6. juli 2020,Emerson College i East Sussex, England

 

Du kan downloade folderen om Steinerpædagogikum her

Kontakt

Skriv eller ring til Frederikke Larsson:

frederikke.larsson@crossfieldsinstitute.com / +45 61338080

Tilmelding

Du tilmelder dig steinerpædagogikum ved at udfylde vores tilmeldingsformular.